Att komma igång

Många tycker det är svårt att komma igång att skriva.
Att hitta tid. Plats. Ämne. Inspiration.
Ibland kämpar man med självförtroendet.

Astrid Lindgren lär ha sagt att det måste finnas tid att sitta och glo också.
Och Virginia Woolf menade på att man måste finna en plats, ett rum för skrivandet.

Det är så sant som der är sagt.

Och ibland behöver man en igångsättare. En liten knuff i rätt riktning. Det är då man ska gå en skrivarkurs för att låta sig inspireras av skrivövningar, nya skrivsituationer och att få möta andra skrivande människor. Att helt enkelt få en injektionsspruta med nya idéer.