Skrivarkurser

Jag ger skrivarkurser för både yngre och äldre skribenter.
I kursen ”Minnesgömman” blandas åldrar då barn och
föräldrar eller mor- farföräldrar går kursen tillsammans.