Kulturproducent

Jag tar kortare uppdrag
– skriver  ansökningar till kommun, stad, stiftelser m.m åt kulturföreningar, fria teater- och  musikgrupper.

– marknadsför, kommunicerar och är pressansvarig för din teater- , musik- eller dansuppsättning samt konserter.

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin.
Operabyrån på Confidencen med Sångfågeln.